Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „OU“) pro nás je a bude na prvním místě. Od 25.5.2018 splňujeme zpracování OU podle Nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zpracováváme jen nezbytně nutné OU a po nezbytně nutnou dobu (zásada minimalizace a omezení uložení podle GDPR -). Níže jsou zásady, podle kterých vaše OU zpracováváme podle zásad GDPR.

Identifikace správce

Správcem při zpracování vašich OU je:

 • Společnost: Rudolf Vertich
 • IČ: 71148680
 • DIČ: CZ8208010668
 • Sídlo: Kozomín 62, 277 45 Úžice
 • Web: www.vertich.cz

Kontakt ohledně zpracování OU

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Účel zpracování OU Právní základ Kategorie subjektu údajů (kSU)
Právní základ kSU01 kSU02 kSU03
správa zákazníků / dodavatelů (OSVČ - DPČ/DPP) plnění smlouvy x x  
potenciální partner (zákazník/dodavatel) legitimní zájem / souhlas     x

Kategorie subjektu údajů („dále jen „SU“):

kSU ID kategorie subjektu údajů (kSU) Související kategorie OU
jméno (kOU01) základní (kOU02) kontakt (kOU03) souhlasy (kOU04)
kSU01 zákazník/dodavatel - statutární zástupce x x x  
kSU02 zákazník/dodavatel - výkonný pracovník x   x  
kSU03 potenciální partner x   x x

Kategorie osobních údajů („dále jen „OU“):

kOU ID Kategorie osobních údajů Položky OÚ ZKOU* ? zdroj OU
kOU01 jméno jméno, příjmení N subjekt údajů
kOU02 základní OU datum narození / RČ, pohlaví N subjekt údajů
kOU03 kontaktní OU kontaktní informace vč. IČ (u OSVČ), bankovního účtu, fotografie automobilu vč. SPZ (v případě polepu auta - pro případné reklamace a reklamu) N subjekt údajů
kOU04 OU o souhlasu souhlas N subjekt údajů

Pokud zpracováváme vaše OU na základě vašeho souhlasu, potom je to po dobu 5 let od jeho udělení. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit na výše uvedené emailové adrese.

Vaše OU zpracováváme po níže uvedenou dobu

 • pro právní základ „plnění smlouvy“: zákonné lhůty pro archivaci dokladů (s OU)
 • pro právní základ „legitimní zájem“: do poskytnutí souhlasu / max. 1 měsíc
 • pro právní základ „souhlas“: 5 roků od poskytnutí souhlasu

Fotografie výsledků zakázky

Fotografie jako výsledků zakázek (polepy aut, výloh, apod.) zpracováváme z důvodu:

 • prokázání kvality dodávky (plnění zakázky a ochrana zájmů správce)
 • reklama na našem webu (vyžádáme si váš souhlas)

Předávání OU třetím stranám / do třetích zemí

 • K vašim osobním údajům mají přístup naši partneři či subdodavatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů.
 • Vaše OU předáváme příjemcům (viz GDPR) podle zákona (finanční úřad).
 • OU nepředáváme do třetích zemí.
 • Dále využíváme služby Google Analytics na našem webu, kde zpracováváme pouze anonymní údaje, které nejsou předmětem GDPR.

Zabezpečení a ochrana OU

Chráníme OU pomocí bezpečnostních opatření jak při digitálním zpracování (PC a smartphone), tak i při zpracování papírových dokumentů s OU:

 • PC: antivirus, zálohování (2 úrovně) pro případ obnovy
 • papírové dokumenty: samostatná kancelář pod uzamčením a řízeným přístupem

Vaše práva subjektu údajů (podle GDPR)

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte definována tato práva, která uplatníte zasláním své identifikace a specifikací požadavku:

 • Právo na informaci o zpracovávání OU
 • Právo na přístup k OU
 • Právo na opravu OU
 • Právo na omezení zpracování OU
 • Právo vznést námitku
 • Právo na přenositelnost OU k jinému správci
 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
 • Právo nebýt předmětem zpracování založeného na automatickém rozhodování, vč. profilování

Kontakty

 • Telefon: +420 777 66 10 94
 • Email: vertich@vertich.cz

Rudolf Vertich

 • Kozomín 62, 277 45 Úžice
 • IČ: 71148680
 • DIČ: CZ8208010668

Rudolf Vertich